Agar Bacteriological

  • Bacteriological Agar 

    Agar Bacteriological 

    agar ຢາພື້ນເມືອງຂອງໂລກ Fujian ໃຊ້ Gelidium ເປັນວັດຖຸດິບ, ສະກັດໂດຍວິທີການທາງວິທະຍາສາດທີ່ສັບສົນກວ່າ, ເຊິ່ງມັນ ຈຳ ເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດການປູກຝັງຊີວະພາບ. agar ເປັນຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ບໍ່ມີຝົນຕົກ, ແລະອື່ນໆ. ວັດທະນະ ທຳ ທາງຊີວະພາບ ...