Kappa Carrageenan

  • Refined Carrageenan

    Carrageenan ທີ່ຫລອມໂລຫະ

    Carrageenan Refresh Carrageenan Fujian Global Ocean kappa carrageenan ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຽມມາຈາກພຶຊະຄະນິດສີແດງ - Eucheuma, ຈາກɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate ແລະβ (1-4) 3,6-dehydration-D ເຄິ່ງສ່ວນປະກອບຂອງກຸ່ມ sulfate ບາງສ່ວນ ຂອງ lactose. ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງທາງວິທະຍາສາດແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈີນແລະອີຢູ. ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ●ການລະລາຍ: ບໍ່ລະລາຍໃນນ້ ຳ ເຢັນ, ແຕ່ສາມາດບວມເຂົ້າໄປໃນກາວ, ໜຽວ ໃນສານລະລາຍອິນຊີ, ງ່າຍ ...
  • Semi refined Carrageenan

    Semi Carrageenan ທີ່ຫລອມໂລຫະ

    Fujian Global Ocean kappa carrageenan ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຽມມາຈາກພຶຊະຄະນິດສີແດງ - Eucheuma, ຈາກɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate ແລະβ (1-4) 3,6-dehydration-D ເຄິ່ງສ່ວນປະກອບຂອງກຸ່ມ sulfate ບາງສ່ວນຂອງທາດ lactose . ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງທາງວິທະຍາສາດແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈີນແລະອີຢູ. ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ●ລະລາຍ: ບໍ່ລະລາຍໃນນ້ ຳ ເຢັນ, ແຕ່ສາມາດບວມເຂົ້າໄປໃນກາວ, ບໍ່ລະລາຍໃນສານລະລາຍອິນຊີ, ງ່າຍຕໍ່ການລະລາຍໃນຮ້ອນ w ...